Web application security audit

Aksel Junkkila Supervisor:Ivan Porres, Web application security audit . 2011.

BibTeX entry:

@MASTERSTHESIS{1126342,
  title = {Web application security audit },
  author = {Junkkila, Aksel},
  supervisor(s) = {Porres, Ivan},
  school = {Åbo Akademi University},
  year = {2011},
  keywords = {tillämpningsprogram, säkerhet, datasäkerhet, användargränssnitt, användbarhet},
}